Агенција за разузнавање


Агенција за разузнавање (АР) — е посебен орган на државната управа, која согласно Законот за АР е разузнавачка служба овластена за собирање, анализа и обработка на разузнавачки информации коишто се значајни за безбедноста, одбраната, политичките, економските и други интереси на Македонија.

Агенција за разузнавање
Податоци за органот
Основан 1995[1]
Надлежност  Македонија
Седиште Скопје, Македонија
Вработени доверливо
Годишен буџет доверливо
Раководител Ерол Муслиу
(директор)
Мрежно место
http://ia.gov.mk

Историјат

уреди

Агенцијата за разузнавање е основана како посебен орган на државната управа со Законот за Агенцијата за разузнавање од 1995 година. Прв директор на Агенцијата за разузнавање е Владо Поповски, кој ја извршувал должноста до 1999 година.

Задачи и надлежности

уреди

Собира податоци и информации од значење за безбедноста и одбраната на Македонија и стопанските, политичките и други интереси на државата.

Врши анализи и истражувања на податоците и информациите и задолжително го известува Претседателот на Македонија, Владата на Македонија и други државни органи за прашања од значење од нивниот делокруг.

Соработува со државни органи за прашања од заеднички интерес. Во остварувањето на меѓусебна соработка, Агенцијата и државните органи се должни заемно да си достават податоци, известувања, информации и да ги координираат акциите од надлежност на Агенцијата.[2]

Поврзано

уреди

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди