Автопатишта во Македонија

список на статии на Викимедија
Сообраќаен знак за автопат

Автопатната мрежа во Република Македонија изнесува вкупно 317 километри, со дополнителни 57 километри кои се во изградба, при што вкупната мрежа би изнесувала 374 км до 2021 година. Во 2020 се очекува да започне изградбата на делницата од Скопската обиколница до границата со Косово, а се планира и проектирање на автопат од Требеништа до Ќафасан. По завршувањето на тековните проекти, би имале солидна автопатна мрежа во споредба со ЕУ земјите. Ограничувањето на брзината е 130 км/ч, знаците се со зелена позадина, а хоризонталната сигнализација е со бели линии. Патарини се наплаќаат на наплатни рампи кои се одалечени 20-40 км, а цената за патнички возила е од 30 до 80 денари.[1]

Автопатна мрежа во Македонија 2019 год.

Автопат А1 (Пријателство)Уреди

 
А1 во близина на Велес

А1 автопатот (Пријателство) е дел од европскиот коридор Е-75 и ја поврзува границата со Србија со онаа на Грција, минувајќи низ Куманово, Миладиновци (клучка со А2), Петровец (клучка спрема Скопје), Велес, Неготино, Демир Капија, Гевгелија. Ова е првиот автопат изграден во државата, започнат уште во 1979 год.

Делот од Демир Капија до Смоквица беше двонасочен магистрален пат се до 2018 год, кој поминува низ Демиркаписката клисура, па така претставуваше опасна магистрала, особено за странските возачи кои поради преголема брзина или умор често предизвикуваа сообраќајни незгоди. Со изградбата на 28-те километри од автопатната траса, која се пушти во употреба во 2018 год., се зголеми безбедноста, но и се комплетираше македонскиот дел од Е-75.

Автопат А2 (Мајка Тереза)Уреди

 
A2 кај Обиколницата во Скопје
 
Тунели кај Д.Капија-Смоквица

А2 автопатот (Мајка Тереза) е дел од европскиот коридор Е-65. Тој започнува кај клучката со А1 кај Миладиновци и од тука продолжува на запад, поминува по обиколницата кај Скопје, па потоа го поврзува Тетово и завршува кај Гостивар. На 25 километарското растојание меѓу Тетово и Гостивар автопатот има по 2 ленти во двата правци, но е без помошна лента, па според некои стандарди е категоризиран како експресен пат. [2]

 
Клучка А1/А2/А4

Во тек е изградба на делницата од Кичево до Охрид, која требаше да се изгради до 2018 год, но поради новонастанатите проблеми мораше да се проектира повторно, па крајниот рок за изградба се продолжи до 2021 год., а исто така има планови за автопатско поврзување и на најтешкиот дел од овој коридор, од Гостивар до Кичево кој поминува низ стрмни планински предели. Според категоризацијата од 2011 година, А2 почнува кај Деве Баир, но тие ги ставаат сите автопатишта, експресни и магистрални патишта во една категорија, а тука ги опишуваме само делниците кои се со автопатско решение.

Автопат А4 (Гоце Делчев)Уреди

 
A1/A2 клучка

Забелешка: Магистралата А3 го поврзува граничниот премин со Бугарија во близина на Делчево со Прилеп, Битола и завршува со краци кон границите со Албанија (Свети Наум) и Грција (Меџитлија). Меѓутоа, иако некои делници се експресни патишта, А3 за сега не е со автопатско решение. А4 магистралата почнува кај Граничниот премин Блаце и завршува кај Граничниот премин кај Ново Село. Автопатски е поврзана само делницата од Миладиновци кадешто има клучка со А1 и А2 до Штип, преку Свети Николе. Оваа 47 километарска делница е пуштена во употреба на почетокот на 2019 год. [3] Има план за изградба на автопат од Скопје до Блаце (граница со Косово), исто така дел од А4.

  1. http://www.roads.org.mk/221/patna-mreza
  2. http://www.telegraf.mk/ns-newsarticle-260130-avtopat-kicevo-ohrid-foto.nspx
  3. http://televizijastar.com/2016/06/15/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82-%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0/