Џереми Бентам (англиски: Jeremy Bentham; Лондон, 15 февруари 1748 — Лондон, 6 јуни 1832) бил британски филозоф, реформатор на правниот систем и основач на утилитаризам.

Џереми Бентам

Дело

уреди

Го развил моралниот и филозофскиот систем кој се основува на идејата дака се људските суштевства рационални, себични суштевства, односно да тежат на што повеќе корист. Верувал дака тој пружа научен основ за правни и политички реформи. Користеиќи го принципот на најголемата среќа, неговите следбеници, филозофи радикали, биле иницијатори за големиот број на реформи во државната администрација, на правото, владата и земјоделието во Велика Британијаво деветнаестиот век. Како застапник „лесе фер“ на земјоделието подоцна станал и силен застапник на политичката демократија. Неговата утилитаристичка доктрина е развиена во делата „Фрагментите за владата“ (1776) и посебно во книгата „Вовед во начелата на моралот и законодавството“ (1789). Бентам исто така се смета за еден од зачетницитена борбата за права на животните. Во врска со оваа, позната е и неговата парола „Нее важно дали можат да мислат и зборуваат, туку дали можат да патат“.