Јужноромански јазици

Јужноромански јазици сочинуваат хипотетична група на романски јазици која не е сосема прифатена меѓу лингвистичката научна јавност, туку е предложена од страна на Етнолог.

Според Етнолог, оваа група на јазици ги опфаќа: сардински јазик, корзикански јазик, галурски јазик и сасарски јазик.

ЗабелешкиУреди