Набавка е процес на наоѓање изведувач или давател на производи и услуги, согласувајќи услови и стекнување на стоки, услуги или работи од надворешен извор, често преку тендери или конкурентно наддавање процес. Процесот се користи да се обезбеди на купувачот добива стоки, услуги или работи во најдобра можна цена, кога аспекти како на пример квалитет, квантитет, време и локација се споредуваат.[1] Корпорации и јавни институции често ги дефинираат процесите со намера да се промовира фер и отворен конкурс за нивниот бизнис а минимизирање на ризик, како на пример изложеноста на измама и дослух.

Наводи

уреди
  1. Weele, Arjan J. van (2010). Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice (5. изд.). Andover: Cengage Learning. ISBN 978-1-4080-1896-5.