Производ

појаснителна страница

Производ или уште наречен производ, во економската литература, се дефинира како резултат на човечката работа од областа на материјалното или духовното работење кој не е наменет за трговија, туку се користи исклучиво за самиот производител, за разлика од материјалната роба која исто така е производ на човековиот труд, која е наменета за размена на пазарот, продажба.

Поврзано уреди