UTC+4:51 е часовен појас што се користел во Бомбај сè до 1955, кога се затворил јазот од 39 минути со кој градот заостанувал зад индиското стандардно време (UTC+5:30).