UTC+03:30 е временско отстапување од +03:30 од UTC. Според стандардот ISO 8601, времето би се запишало како 2023-10-01UTC13:41:19+03:30. Ова време се користо во:

UTC+03:30: Сино (цела година)

Како стандардно време - зима на северната полутопка Уреди

Јужна Азија Уреди

  • Иран - стандардно иранско време

Надворешни врски Уреди