UTC+03:30 е временско отстапување од +03:30 од UTC. Според стандардот ISO 8601, времето би се запишало како 2024-05-15UTC13:19:30+03:30. Ова време се користо во:

UTC+03:30: Сино (цела година)

Како стандардно време - зима на северната полутопка уреди

Јужна Азија уреди

  • Иран - стандардно иранско време

Надворешни врски уреди