SQL (анг. Structured Query Language мак. структуриран прашален јазик) — доменски специфичен програмски јазик користен во програмирањето и дизајниран за управување со податоци чувани во систем за управување со релациони бази на податоци, или за процесирање на проток во систем за управување со проток на релациони податоци. Практично се користи за справување со структурирани податоци, односно податоци кои претставуваат релации меѓу ентитети и променливи. [1][2][3][4] Униформен е, бидејќи сите податоци и резултати на операциите се прикажуваат во вид на табела и овозможува класично програмирање.Се до верзијата -{SQL:1999}- овој јазик бил непроцедурален, односно нему му се специфицирало ШТО, а не и КАКО нешто да се направи.[5]

НаводиУреди


  1. Грешка во наводот: Погрешна ознака <ref>; нема зададено текст за наводите по име learningSQL.
  2. Грешка во наводот: Погрешна ознака <ref>; нема зададено текст за наводите по име Britannica.
  3. Грешка во наводот: Погрешна ознака <ref>; нема зададено текст за наводите по име oed-US.
  4. Грешка во наводот: Погрешна ознака <ref>; нема зададено текст за наводите по име MS-SQL-def.
  5. „Шта је база података“.