Leet (се чита: лит; од англиски: Elite: елита, елитен), позната и како eleet или leetspeak, е варијанта на англиската азбука која се користи главно на семрежјето. Користи разни комбинации на знаци од ASCII наместо латинични букви. На пример, зборот leet на лит може да се напише како 1337 или l33t; eleet како 31337 или 3l33t.

Изразот leet (исто, лит) се користи и како придавка и означува голема моќ, способност или познавања (односно елитност), особено во полето на мрежно играње и во хакерството.

ПравописУреди

Следната табела претставува водич и прикажува само некои варијанти.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
4
/\
@
/-\
^
aye

ci
λ
Z
6
8
13
I3
|3
ß
P>
|:
!3
(3
/3
)3
]3
¢
<
(
{
(c)
sea
|)
|o

])
[)
I>
|>
 ?
T)
0
ð
cl
3
&

£
ë
[-
|=-
ə
]=
ph
}
|=
(=
I=
6
&
(_+
9
C-
gee
(γ,
(_-
cj
/-/
[-]
]-[
)-(
(-)
 :-:
|~|
|-|
]~[
}{
 ?
}-{
#
aych
1
 !
|
eye
3y3
ai
¡
][
 :
]
_|
_/
]
¿
</
(/
_7
_)
ʝ
|X
|<
|{
ɮ
1
£
1_
|
|_
lJ
¬
|v|
em
]V[
(T)
[V]
nn
//\\//\\
|\/|
/\/\
(u)
(V)
(\/)
/|\
^^
/|/|
//.
.\\
/^^\
/V\
[]\/[]
|^^|
|\|
^/
//\\//
/\/
[\]
<\>
{\}
[]\
// []
/V

[]\[]
]\[
~
0
()
oh
[]
p
¤
Ω
|*
|o

|^(o)
|>
|"
 ?
9
[]D

|7
q
þ


|D
(_,)
()_
0_
<|
cue
9
O,
(,)
(),
2
12
|?
/2
I2
|^
|~
lz
(r)
|2
[z
|`
l2
Я

|2
.-
ʁ
5
$
z
§
ehs
es
ez
7
+
-|-
1
']['
M
|_|
Y3W
L|
µ
[_]
\_/
\_\
/_/
(_)
\/

\\//
\/\/
vv
'//
\\'
\^/
(n)
\V/
\X/
\|/
\_|_/
\\//\\//
\_:_/
(/\)
]I[
LL1
UU
Ш
ɰ
 %
><
Ж
}{
ecks
×
*
)(
ex
j
`/
`(
-/
'/
Ψ
φ
λ
Ч
¥
2
~/_
 %
>_
ʒ
7_

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди