.id е главен Интернет домен за Индонезија.

Постојат и неколку второстепени домени:

  • ac.id — академски институцији
  • co.id — комерцијални ентитети
  • or.id — некомерцијални организации
  • go.id — влада и владин систем

Надворешни врскиУреди