Ԓ (Ԓ ԓ; ракописно: Ԓ ԓ) — буква од кирилицата. Обликот е добиен од кириличната буква Л (Л л) со додавање на ченгелче на крајот од десната нога.

Ԓ буквата се користи во чукчискиот јазик читанка објавена во 1996 година (Ԓыгъоравэтԓьэн йиԓыйиԓ), заменувајќи ја кириличната буква Л за да не настане забуна во изговорот на руската буква со истиот облик. Исто така се користи и во ителменскиот и хантискиот јазик.

Оваа буква го претставува безвучната венечна странична струјна согласка /ɬ/, како при изговорот на ll во велшкиот јазик.

Сметачки кодови

уреди
Знак Ԓ ԓ
Уникоден назив КИРИЛИЧНА ГОЛЕМА БУКВА
Ԓ
КИРИЛИЧНА МАЛА БУКВА
Ԓ
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 1298 U+0512 1299 U+0513
UTF-8 212 146 D4 92 212 147 D4 93
Бројчена ознака Ԓ Ԓ ԓ ԓ

Поврзано

уреди