Шунд е термин од германската литературна критика, кој влегува во употреба кон средината на XVIII век како воопштен израз за книжевни остварувања без уметнички вредности, врз основа на поновото значење на тој збор (безвредно нешто, лоша роба).

Палење на валкана и шунд литература во ГДР (1955)