Цигариљо (шпански: cigarillo) е кратка, тесна пура. За разлика од цигарите, цигариљосите не се обвиткани со хартија, туку со тутун од цел лист. Тие обично содржат помалку адитиви (иако повеќе од вистински пури). Цигариљосите се продаваат поединечно или во пакувања, и се прават без филтри, но понекогаш и со. Цигариљото содржи 3 грама тутун (додека цигарата помалку од 1 грам [1]).

Табакера со цигариљоси

Во Европа, цигариљосите и тенките панатели се повеќе популарни кај жените. Ова се должи на фактот што сѐ уште е изненадувачки, ако не и неприфатливо, за жени да пушат вистински пури. Некои сметтат дека цигариљосите се друштвено поприфатливи, поекономични и сексуално попривлечни.

Поврзано уреди