Целен јазик

појаснителна страница

Целен јазик е јазик кој претставува фокус или краен резултат на извесен процес.