Хусавик (исландски: Húsavík) е град во североисточниот дел на Исланд, односно спаѓа во Североисточниот регион, брои околу 2.240 жители и е деветнаесетти град по големина во Исланд. Градот е поврзан со копнен, воден и воздушен сообраќај. Хусавик, заедно со уште неколку градови во земјата, се смета за еден од поважните и поголемите населени места во државата.