Хапи е египетски бог на Нил и на жетвата. Го почитувале низ целиот Египет. Прикажан е со плава кожа, а го обожавале дури и повеќе од самиот Ра, посебно заради мислењето дека во темница можат да живеат, но без Нил - не. Неговото име често се меша со синот на Хорус кој исто така се вика Хапи.

Хапи, богот на Нил, со плава кожа