Хале (појаснување)

појаснителна страница

Хале може да се однесува на следниве места:

Водотеци