Филогенијата или филогенеза е процесот на развитокот на еден одреден вид во целина.

Дијаграм на гранки од дрво од делото на Хајнрих Георг Брон (1858)