Федерација (лат. foedus = собир) е државна заедница која се состои од одреден број делумно самоуправни држави или региони обединети во централна („федерална“) влада. Во федерацијата статусот и нивото на самоуправа на државите-членки се вообичаено загарантирани со уставот и не можат да бидат еднострано укинати или променети.

  Федерации

Република Македонија била сојузна држава во составот на Федеративна Југославија од 1944 до 1991.