ФК Драчевомакедонски фудбалски клуб од Драчево,Клубот е оформен 2003 година и настапува во 4та Оштинска лига.