Уреј — стилизиран, исправен облик на египетска кобра, кој се користел како симбол на суверенитет, ројалство, божество, и божествен авторитет во Стар Египет.

Маската на Тутанкамон која има уреј, од Осумнаесеттата династија.

Ова е симбол за божицата Ваџет, која била една од најраните египетски божества и која е често претставена како кобра. Тој бил дел од круната на фараонот. Фараонот бил признат само ако го носел урејот, кој ја пренесувал легитимноста на владетелот. Постојат докази за оваа традиција дури и во Старото Кралство во текот на третиот милениум п.н.е.. Неколку божици поврзани со или кои биле сметани за аспекти на Ваџет се прикажани како го носат урејот.