Туф

вулканска карпа

Туф е вид вулканска карпа кој е преципитација на помали вулкански материи. Тие го добиле совоето име по италијанскиот збор tufo (мека, лабава, песочна маса). Обично се јавуват во географијата, и бидејќи тие се далеку транспортирани, во басените каде што преципитатите се делумно измешани, кластични седиментни карпи.

Welded tuff at Golden Gate in Yellowstone.JPG
HoleInTheWallTuff.JPG

Туф е конструиран од аглични фрагменти од камен, минерални и ѕидни конструктори или фрагменти од вулканско стакло. Името ја носи природата на карпата која е фрагментирана. Врз основа на содржината на фрагменти од стакло, кристални ѕидови или минерални фрагменти, туфовите се поделени на:

  • витрокластични
  • литокластични
  • кристалокластични
  • мешани

Врзувањето на туфовите најчесто се врши со набивање на честички под притисок на повисоките маси. Многу често може да се случи врзувањето да се врши со ставање на честички поради истекување на туф со новосоздадената лава.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

Надворешни врскиУреди