Тимор (појаснување)

појаснителна страница на Википедија

Тимор е латински збор што означува „страв“ или „ужас“ и може да се однесува на: