Темеински јазици

Темеинските јазици се група на источносуданските јазици зборувани во Судан. Во оваа група спаѓаат јазици: