Текстилна уметност

Текстилна уметност е изработка на текстили или нешто друго со нивна помош.

Текстилна уметност во Стариот Египет

Текстилните уметности се корситат со разни техники за создавање на ументички дела со помош на преѓа и конци понекогаш во комбинација со текстилна или друга боја.

Во текстилни уметности спаѓаат:

Поврзано уреди