Тацијан од Сирија (латински: Tatianus de Syria) бил апологет од Сирија, кој живеел во текот на 2 век.