Спортиските филмови се филмови што обработуваат теми и содржини од областа на спортот. Постојат голем број на филмови што обработуваат живот на некој познат спортист, било тоа да е од областа на фудбалот, кошарката, хокејот и слично. Овие филмови се широко прифатени од јавноста и доста гледани.