Специјална единица “Алфа“

Alpha antiterror group emblem.png

Специјална единица “Алфа“ е единица за борба против тероризмот во Руската Федерација. Била создадена во 1974 година кога началник на Седмото раковотство на КГБ бил Михаил Милутин.