Специјална единица “Алфа“

Специјална единица “Алфа“ е единица за борба против тероризмот во Руската Федерација. Била создадена во 1974 година кога началник на Седмото раковотство на КГБ бил Михаил Милутин.