Разлика помеѓу преработките на „Шпанска граматика“

 
Средниот родима значење како "ова (или она) нешто, концепт или идеја": '''Eso está bien''' ''(Тоа е добро)''. Поради нивната употреба, показните зборови од среден род никогаш не се користени како придавки. За неопределеност, немаат множина.
 
==Присвојност==
Присвојните зборови зависат од родот и бројот. Првото во табелата е присвојна придавка, второто присвојна заменка.
 
{| class="wikitable"
|-
! Присвојни зборови
! 1 л. ед.
! 2 л. ед.
! 3 л. ед.
! 1 л. мн.
! 2 л. мн.
! 2 л. мн / 3 л. мн.
|-
! м.р.
| Mi(s), el mío/los míos
| Tu(s), el tuyo/los tuyos
| Su(s), el suyo/los suyos
| Nuestro(s), el nuestro/los nuestros
| Vuestro(s), el vuestro/los vuestros
| Su(s), el suyo/los suyos
|-
! ж.р.
| Mi(s), la mía/las mías
| Tu(s), la tuya/las tuyas
| Su(s), la suya/las suyas
| Nuestra(s), la nuestra/las nuestras
| Vuestra(s), la vuestra/las vuestras
| Su(s), la suya/las suyas
|}
 
Родот во овие случаеви се однесува на родот на предметот што е присвоен, за разлика од македонскиот каде присвојниот збор е според човекот кој го поседува.
 
==Надворешни врски==