Разлика помеѓу преработките на „Показател на прекршување“

каде <math>r_0</math> е [[класичен електронски полупречник]], <math> \lambda </math> е брановата должина на рендгенското зрачење, и <math>n_e</math> е електронската густина. Може да се претпостави електронската густина е едноставно бројот во атомот односно Z помножено со атомската густина, но попрецизните пресметки на показателот на прекршување побарува замена на Z со комплексниот [[атомски фактор на обликот]] <math> f = Z + f' + i f'' </math>. Од што следи
 
:<math> \delta = \frac{r_0 \lambda^2}{2 \pi} (Z + f') n_{Atom} n</math><sub>атом</sub>
:<math> \beta = \frac{r_0 \lambda^2}{2 \pi} f'' n_{Atom} n</math><sub>атом</sub>
 
каде <math>\delta</math> и <math>\beta</math> се вообичаено од редот 10<sup>−5</sup> и 10<sup>−6</sup>.