Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

Доброволното пензиско осигурување овозможува и доброволно колективно пензиско осигурување – професионални пензиски шеми каде што работодавците уплаќаат дополнителни средства за пензиско осигурување за сите или за дел од своите вработени. Принципот на акумулација и капитализација на средствата на доброволните индивидуални или професионални сметки, поддржана со инвестиции на средствата на доброволните пензиски фондови и формирање на идните пензиски надоместоци од доброволните фондови врз основа на висината и периодот на уплата на средствата, наплатените надоместоци и приносот од инвестиции, овозможува дефинирање на висината на акумулираните средства што се користат за исплата на пензиски надоместоци од доброволните фондови.<ref>[http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvdobrovolen Прв отворен доброволен пензиски фонд]</ref>
 
На крајот од 2015 година, во доброволниот пензиски фонд учествувале 21.744 лица со вкупни заштеди од 6,5 милиони евра.<ref>„До крајот на март 198.402 граѓани ќе добијат извештај за пензиската заштеда од КБ прво пензиско друштво“, ''Дневник'', година XX, број 5992, четврток, 18 февруари 2016, стр. 8.</ref>
 
==Награди и признанија==