Количество супстанција: Разлика помеѓу преработките

Примери со задачи
с (Упс, остана рускиот текст :))
(Примери со задачи)
|}
<small>'''Забелешка''': '''?''' означува вредност која е во зависност од задачата.</small>
 
== Примери ==
 
=====Пример 1=====
Пресметајте го количеството на [[хлор]] во 200 g.
:{|
| align="left" | <math>m(Cl_2)=200 g</math>
|-
| colspan="5" style="border-bottom:1px solid black;" |
|-
| align="left" | <math>n(Cl_2)=?</math>
|}
 
:<math>n(Cl_2)=\frac{m(Cl_2)}{M(Cl_2)}=\frac{200~g}{(2 \cdot 35,45) \cdot gmol^{-1}}=\frac{200~g}{70,9~gmol^{-1}}=2,82~mol</math>
 
=====Пример 2=====
Да се пресмета количеството на натриумовите јони во 0,5 g кујнска сол.
:{|
| align="left" | <math>m(NaCl)=0,5 g</math>
|-
| colspan="5" style="border-bottom:1px solid black;" |
|-
| align="left" | <math>n(Na^+)=?</math>
|}
 
:<math>n(NaCl)=\frac{m(NaCl)}{M(NaCl)}=\frac{0,5~g}{(22,99+35,45) \cdot gmol^{-1}}=\frac{0,5~g}{58,44~gmol^{-1}}=8,56 \cdot 10^{-3}~mol</math>
 
:<math>NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^- \qquad \Rightarrow \qquad \frac{n(NaCl)}{n(Na^+)}=\frac{1}{1} \qquad \Rightarrow \qquad n(Na^+) = n(NaCl)</math>
 
:<math>\begin{alignat}{2}
n(Na^+) & = n(NaCl) \\
& = 8,56 \cdot 10^{-3}~mol \\
\end{alignat}</math>
=====Пример 3=====
Во примерок од хром(III) хлорид со маса од 0,08 g, да се пресмета количеството на хлоридни јони.
:{|
| align="left" | <math>m(CrCl_3)=0,08 g</math>
|-
| colspan="5" style="border-bottom:1px solid black;" |
|-
| align="left" | <math>n(Cl^-)=?</math>
|}
 
:<math>n(CrCl_3)=\frac{m(CrCl_3)}{M(CrCl_3)}=\frac{0,08~g}{(52,00+3 \cdot 35,45) \cdot gmol^{-1}}=\frac{0,08~g}{158,35~gmol^{-1}}=5,05 \cdot 10^{-4}~mol</math>
 
:<math>CrCl_3 \longrightarrow Cr^{3+} + 3~Cl^- \qquad \Rightarrow \qquad \frac{n(CrCl_3)}{n(Cl^-)}=\frac{1}{3} \qquad \Rightarrow \qquad n(Cl^-) = 3 \cdot n(CrCl_3)</math>
 
:<math>\begin{alignat}{2}
n(Cl^-) & = 3 \cdot n(CrCl_3) \\
& = 3 \cdot 5,05 \cdot 10^{-4}~mol \\
& = 1,52 \cdot 10^{-3}~mol \\
\end{alignat}</math>
 
[[Категорија:Физички величини]]