Отвори го главното мени
Спектарот на виножитото

Спектар претставува состојба што не е ограничена на одредено множество вредности, туку варира неограничено во даден континиум. Прв пат зборот се појавил во оптиката за објаснување на виножито од бои во видлива светлина кога истите ќе се оделат со користење на призма. Оттогаш се користи по аналогија и во многу други полиња.

ПоврзаноУреди