Социјалистички феминизам

Социјалистичкиот феминизам е гранка на феминизмот, кој се фокусира и на јавните и на приватните сфери на животот на жената и тврди дека ослободувањето само може да се постигне со завршетокот на економските и културните извори на угнетувањето на жените.[1] Социјалистичкиот феминизам е две-фронтна теорија која го проширува аргументот на марксистичкиот феминизам за улогата на капитализмот во угнетувањето на жените и аргументот на радикалниот феминизам за улогата на родот и на патријархатот. Социјалистичките феминистки го одбиле главното тврдење на радикалниот феминизам дека патријархатот е примарниот извор на угнетувањето на жените.[2] Наместо тоа, социјалистичките феминистки тврдат дека жените не можат да бидат ослободени поради нивната финансиска зависност од мажите во општеството. Жените се предмет на машки владетели во капитализмот што се должи на недостатокот на биланс во богатството. Тие ја гледаат економската зависност како главната причина за угнетувањето на жените. Понатаму, социјалистичките феминистки го гледаат женското ослободување како неопходен дел од поголема потрага за социјални, економски и политички правда. Во 1972 година, Чикаго Унијата за Женското Ослободување објави "Социјалистички феминизам: Стратегија за движењето на жените", и се верува дека ова е првото користење на терминот "социјалистички феминизам" во публикација.[3]

НаводиУреди

  1. What is Socialist Feminism?, retrieved on May 28th 2007.
  2. Buchanan, Ian. "Socialist Feminism." A Dictionary of Critical Theory. Oxford Reference Online. Oxford University Press. Web. 20 October 2011.
  3. Margeret "Peg" Strobel; Sue Davenport (1999). „The Chicago Women's Liberation Union: An Introduction“. The CWLU Herstory Website. University of Illinois. конс. 25 November 2011.