Солзна коска

Солзната коска е најмалата коска на лицето. Таа е парна коска и учествува во изградбата на очната и носната шуплина.

Солзна коска
Lacrimal bone - lateral view6.png
Положба на солзната коска (во зелена боја)
Orbital bones.png
Орбитални коски. Солзната коска е во зелена боја.
Податоци
Назнаки
Латинскиos lacrimale
TAA02.1.09.001
FMAFMA:52741