Слепченски манастир

Слепченски манастир може да се однесува на следниве два истоимена манастира во Македонија: