Скипион Африканецот

(Пренасочено од Скипион Африканец)

Публиј Корнелиј Скипион (236-182 г.п.н.е.), додатокот Африкански го добил главно поради освојувањата во Африка и поради уништувањето на картагинскиот војсководец Ханибал (247-182 г.п.н.е.), што Скипион го постигнува кај Зама во Африка во 202 г. п.н.е. Скипион долго ја проучувал тактиката на војување на Ханибал, посебно по катастрофалниот пораз на Римјаните кај Кана, па во одлучувачката битка кај Зама, Скипион комплетно ја променил тактиката на војување на римската војска, што за Ханибал било изненадување, кое завршило со негов пораз.

Средба на Ханибал и Скипион кај Зама