Сечило е дел од алатка, оружје, или машина со раб кој е дизајниран да сече, боде, буши, цепи, лупи, пробива или струже по површини и материјали. Сечилото може да биде направено од камен, метал, керамика или друг материјал.

Сечила од нож

Предлошка:Алатки