Сермон беше 11 век војвода на Срем и локален гувернер во македонското царство на Самуил. Неговиот престој е веројатно во Sirmium (денес Сремска Митровица, Србија), каде што се произведува сопствената златни парички.