Сервис за јадење е општ поим кој вклучува садови за јадење, садови за пиење и прибор за јадење (ножеви, виљушки, лажици, стапчиња итн.) и при поставувањето на една маса за ручавање. Конкретниот збир на предмети варира од култура до култура и од оброк до оброк.

Сервис за јадење