Севернопохорски-ремшнички дијалект

Севернопохорски-ремшички дијалект (словенечки: severnopohorsko-remšniško narečje[1]) ― словенечки дијалект во групата на корушки дијалекти. Зборуван е источно од межичкиот дијалект од двете страни на реката Драва, проширувајќи се на запад кон исток од Дравоград и на исток западно од Фала и западно од Селница покрај Драва. Се протега и на север преку австриската граница кај Собот и северно од граничниот премин Радље покрај Драва. Главните населби во областа на дијалектот се Мута, Вузеница, Радље покрај Драва, Вухред, Рибница на Похорје, Ловренц на Похорје и Фала.[2][3]

Фонолошки и морфолошки одлики

уреди

На севернопохорскиот-ремшнички дијалект му недостига тесен нагласок и долго a > ɔ. Дијалектите ги содржат збиените облици tl/dl (понекогаш > kl/gl). Скратените именки во голема мера станале женски род, а придавската наставка -ok често е -ek.[2]

Наводи

уреди
  1. Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije том 12, стр. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. 2,0 2,1 Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, стр. 53.
  3. „Karta slovenskih narečij z večjimi naselji“ (PDF). Fran.si. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Посетено на 24 ноември 2023.