Светски часовник

Светскиот часовник на Александерплац во Берлин

Светски часовникчасовник кој го прикажува времето во различни градови низ целиот свет. На екранот може да има различни форми:

  • Во часовникот може да се вклучат повеќе кругови аналогни часовници со стрелки, или повеќе милтифункционални дигитални часовници со нумерички надворешен читач, а секој часовник е означен со името на еден од главните градови или часовен појас во светот.
  • Исто така, може да биде слика од мапа на светот, со вграден аналоген или дигитален временски дисплеј.
  • Движечката кружна карта на светот, ротира во неподвижна 24-часовно рачно бирање. Алтернативно, дискот може да биде во мирување и во движење.
  • Светлосната проекција врз мапата го претставува дневното време, што се користи во Геохрон, бренд на одредена форма на светскиот часовник.

Исто така, постојат светски часовници како, рачни часовници и џебни часовници. Понекогаш производителите на временските мерачи погрешно се применуваат со етикета светски часовник на инструменти кои само укажуваат на време за две или неколку часовни појаси, но и терминот треба да се користи само за часовници кои покажуваат време за сите поголеми часовни појаси и на Земјината топка.

Види уште такаУреди

ЗабелешкиУреди