СМД технологија

СМД технологија (англиски: Surface mount device technology) претставува начин на производство на електрични кола (монтирани на самата површина на електричната плочка). Електричните елементи за ваквата технологија се специфични, односно нивната конструкција е таква да се овозможи нивно лесно поставување и залемување на печатената електрична плочка.

Површинслка монтажа на кондензатор

ИсторијаУреди

Започнува да се користи во 1960, а подоцна во 1980-тите години добива поголем замав. Предност е тоа што се користи многу помала единица површина во однос на класичните THT печатени електрични плочки (THT-Through-hole technology).