Робовладетелско општество

Робовладетелското општество e oпштествена формација која настанала и се развивала од првобитната заедница. Со развитокот на производните сили и поделбата на трудот се појавува вишок на производи кој овозможува приватна сопственост и појава на класи, со што класата сопственици (владелци) ќе живее на сметка на вишокот што го создава потчинетата класа, која и самата била третирана како орудија за производство.

Надворешни врски

уреди