Реон — месност определена со некакви географски, економски и сл. признаци; дел од населено место определено со некакви признаци.[1] Го одликува одредена географско-територијална еднородност и особеност. Спрема големината може да се издвојат микро, мезо и макрореони.

Печат на VII белградски реон од 1947

Исто така, реон може да биде административно територијална единица во уредувањето на некои држави, на пр. Русија, Белорусија и др. Понекогаш реонот се смета и за синоним за регија.

Поделба на реоните уреди

Во однос на нивната функционална класификација и издвојување се разликуваат следните видови реони:

  • економски
  • физичко-географски
  • физиономски
  • функционални

Поврзано уреди

Наводи уреди

Литература уреди

  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд