Регистарски тон

Регистарски тон или регистарска тона[1] (рт) - една од мерните единици што во морепловството ја означува зафатнината на сите затворени простори и е еднаков на 2,8316846592 м3. Оваа единица е изведена од англосаксонските единици каде 1 рт = 100 стапки3 = 2,8316846592 м3.

Порано, се разликувале два вида регистарски тони:

  • бруто регистарски тон (брт) - ја означува зафатнината на сите затворени бродски простори
  • нето регистарски тон (нрт) - ја означува зафатнината на затворените простори за сместување на патници и стока.

НаводиУреди