Ранлив вид (англ. Vulnerable species, VU) е вид заведен во Црвениот список на Меѓународниот сојуз за заштита на природата како на пат да биде загрозен доколку не се подобрат условите што му попречуваат на неговиот опстанок и размножување.

Ранливоста претежно се должи на загуба или опустошување на природните живеалишта на видовите. Овие видови се надгледуваат и организациите настојуваат да спречат тие да станат загрозени.

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди