Разговор:Модра ветрушка

Додај тема
На страницава нема разговори.
лого на СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје Оваа статија е дел од ВикиПроектот СКЗЦ, кој има за цел да ги координира активностите на учениците од СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје во создавањето и одржувањето на содржини на Википедија. Ако сакате да земете учество во проектот, може да ја уредите оваа статија, или да прочитате нешто повеќе на страницата на проектот, каде што меѓу другото може да се приклучите на проектниот тим и/или да дадете свој придонес на страницата за разговор.
Назад на страницата „Модра ветрушка“.