Развојна биологија

Развојната биологија го проучува поединечниот развиток на организмите.

  1. Slack Essential Dev Biol Fig 14.12a
Ноч-делта систем во неврогенза.[1]